Vizyonumuz

Anasayfa » Vizyonumuz
 • Gemilerin zamanında ve belirlenen bütçe dahilinde teslim edilmesi,
 • İyi bir planlama,
 • Sürekli olarak, imalat yöntemlerinin, imalat araç-gereçlerinin ve kapasitenin iyileştirilmesi, motivasyonun arttırılması,
 • Beklenenden daha iyi bir ürün imal etmek,
 • Yapımızı enerjik ve dinamik tutmak.
 • Müşterimizle, istenen geminin zamanında, belirtilen bütçe ile istenen kalitede üretilmesiyle oluşacak güven ortamında çalışmak,
 • Müşterilerimiz, bizim gelişip hedeflerimize ulaşmamızdaki en önemli kaynaktır anlayışından ayrılmamak,
 • Müşterilerimizi ve denizcilik sektörünü iyi anlamak ve müşteri ilişkilerimizde problem çıkmadan önlem alma prensibini benimsek.
 • Birbirimize karşı yüksek ahlak kurallarıyla saygılı olmak, adil olmak ve her ne şekilde olursa olsun ayrımcılıktan kaçınmak,
 • Takım olarak düşünüp bilgiyi paylaşmak, takım ruhunun başarımızın anahtarı olduğunu unutmamak,
 • Çalışanlara kişisel ya da takım olarak gelişimi sağlayacak şekilde yetkiler ve fırsatlar vermek,
 • Dostça, omuz omuza ve zorluklarla mücadele eden bir çalışma atmosferi oluşturmak.
 • Yönetim günlük işlerin tamamen içindedir, ne ürettiğimizi ve üretim safhalarını tam olarak bilir,
 • Yönetim temel işlere yönelir, karmaşık görevler için takımları ve çalışanları yönetir.
 • Yönetim olarak, çalışanlarımızın kapasite ve yeterliliklerine olan güvenimizle tüm sorumlulukları üzerimize alırız.
 • Hatalardan ders çıkartır, onları dostça ve yapıcı olarak ele alırız.
 • Çalışmalarımızı ve hedeflerimizi kamuoyunun incelemesine ve görüşlerine açık tutarız.